Vi erbjuder och har kunskap inom

  • Visualisering
  • Volymstudier
  • Animeringar
  • Simuleringar
  • Ljus-/skuggstudier
  • VR – Virtual Reality

En bild säger mer än tusen ord. På Iterio har vi stor erfarenhet av visualiseringar. Kontakta oss idag för mer information!

 

Visualisering

Stillbilder, animerad film, fotorealism eller en mer skissartad framtoning. Presentera en tydlig bild av hur projektet kommer se ut när det står klart, eller kanske testa olika utformningar i en animering, dag eller natt, vinter eller sommar? Det finns alla möjligheter när man gör en visualisering.

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med olika visualiseringar. Allt ifrån arkitektoniska stillbilder, där detaljerna och stämningen är det viktiga, till fartfyllda animationer där stora områden och mycket information presenteras.

I och med att 3D-projektering blir allt vanligare, där det redan finns framtagna 3D-modeller, går det väldigt snabbt att applicera dessa modeller i visualiseringsprogrammet och på så sätt spara tid. Och skulle det vara så att 3D modeller inte finns, eller delvis finns, så kan vi givetvis modellera och komplettera med det som behövs.

Volymstudier

En snabb metod för att skapa enkla 3D-modeller utifrån 2D-planer med plushöjder. Projekterar man i 2D men önskar få en tydligare bild av olika lutningar, fall eller höjder o.s.v. så är detta ett väldigt bra och tidseffektivt verktyg. Man kan lätt utföra justeringar och testa olika designlösningar för att få den klarhet man behöver i projektet. Vid presentationer är det oslagbart att kunna erbjuda 3D, eftersom det kan var svårt att tolka platta ritningar. Så fort man ser projektet i 3D blir det väldigt tydligt.

 

Simuleringar

Att simulera något med hjälp av 3D-modeller är ett mycket effektivt sätt att i ett tidigt skede få en indikation på att det som man projekterat fungerar. T.ex. ljus, skuggor, ljud och vattenflöden är saker som kan simuleras.

 

VR – Virtual Reality

En 3D-modell där användaren fritt kan röra sig, med olika interaktiva möjligheter, såsom välja mellan olika scenarier, olika utformningar eller förslag, öppna/stänga dörrar, tända/släcka ljus, skuggstudier m.m. Dessa modeller är mycket användbara vid t.ex. projekteringsmöten där projektets utbredning och framfart kan studeras i detalj på ett mycket visuellt tydligt sätt. Men de kan också med fördel publiceras på nätet i syfte att på ett interaktivt sätt presentera ett projekt.

 

Vi jobbar även med BIM-uppdrag. Läs mer på vår sida om BIM.

Kontakta Mikael Anneling, BIM/3D-samordning / VR/3D-visualisering, mikael.anneling@iterio.se, 070-979 92 73

Visualisering

Updated on 2017-06-07T17:40:55+02:00, by Iterio.