Inom projektledning erbjuder vi och har kunskap inom

 • Avtal och avrop
 • Planering av uppdrag
 • Byggande av strategier
 • Ekonomiska analyser
 • Kalkyler (inkl. succesiv kalkylering)
 • Arbeta fram planer för oberoende granskning
 • Upprättande och avstämning av tidplaner
 • Arbetsmiljö
 • God kommunikation internt och externt
 • Riskhantering (med ett strukturerat arbetssätt)
 • BAS-P
 • Miljöcertifiering av anläggningsprojekt
 • Moderera workshops

Referensprojekt

Projektledning

Updated on 2017-05-29T14:31:25+02:00, by Iterio.