I rollen som projektingenjör erbjuder vi och har kunskap inom

  • Ekonomiuppföljning
  • Upprättande, samordning och avstämning av tidplaner
  • Riskhantering
  • Administration SharePoint
  • Samordning internt och externt
  • Granskning
  • Praktisk administration
  • Administration av granskningsprocessen

Projektingenjör

Updated on 2017-05-29T14:33:52+02:00, by Iterio.