Inom projekteringsledning erbjuder vi och har kunskap inom

  • Upprättande och avstämning av tidplaner
  • God kommunikation internt och externt
  • Riskhantering
  • BAS-P
  • Ledning av projektering inom väg och järnväg
  • Planering av uppdrag
  • Ekonomiuppföljning
  • Kalkyler (inkl. succesiv kalkylering)
  • Samordning internt och externt
  • Granskning

Referensprojekt

Projekteringsledning

Updated on 2017-05-29T14:33:03+02:00, by Iterio.