Inom byggplatsuppföljning erbjuder vi och har kunskap inom

  • Miljöbyggledning i byggskedet
  • Miljökrav för entreprenader
  • Miljögranskning
  • Miljötekniska mark- och grundvattenundersökningar
  • Riskbedömningar av förorenade områden

Iterios konsulter har stor erfarenhet av att arbeta med byggplatsuppföljning som miljöstöd/byggledare miljö och miljöspecialister i byggskedet. Vi har kunskap och erfarenhet av bevakning och uppföljning av miljörelaterade frågor för projekt.

Byggplatsuppföljning

Updated on 2017-05-29T14:34:51+02:00, by Iterio.