Vi erbjuder och har kunskap inom

  • Tillståndsansökan vattenverksamhet
  • Samråd
  • Samrådsredogörelse
  • Lokaliseringsutredningar
  • Miljöstöd miljölagstiftning
  • Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
  • Tekniska beskrivningar
  • Alternativstudier
  • Provtagning i vatten och sediment

Iterios konsulter har stor erfarenhet av anmälningar och tillståndsprövningar av vattenverksamhet enligt miljöbalken. Vi ansvarar för att driva hela tillståndsprocessen, från de inledande strategiska besluten till att ta fram miljökonsekvensbeskrivning (MKB), teknisk beskrivning och ansökan. Prövningsprocessen innefattar ett flertal moment och delar så som samråd, upprättande av samrådsredogörelse, alternativstudie och ansökningshandlingar samt domstolsförhandling. Iterios konsulter är väl insatta i miljölagstiftningen och dess förändringar och arbetar med uppdragsledning och ett samordnande helhetsansvar av anmälningar och tillståndsansökningar. Vi är också goda samarbetspartners med miljörättsjurister.

Tillstånd/anmälan – vattenverksamhet

Updated on 2017-05-29T14:40:02+01:00, by Iterio.