Inom samhällsplanering och miljö erbjuder vi tjänster och har kunskap inom

 • Miljöbedömningar för planer och program
 • Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB)
 • Socialkonsekvensbeskrivning
 • Hälsokonsekvensbeskrivning
 • Behovsbedömningar
 • Alternativstudier
 • Lokaliseringsutredningar
 • Vindkraftsutredningar
 • Miljöstöd i planeringsprocessen
 • Miljötekniska mark- och grundvattenundersökningar
 • GIS och kartframställning

Iterios konsulter har bred och djup erfarenhet av miljöplanering i både tidiga och sena skeden av planeringsprocessen. Detta innefattar bland annat att bistå som miljöstöd och att upprätta utredningar såsom strategiska miljöbedömningar inkl. miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för planer och program, behovsbedömningar och lokaliseringsutredningar. Vi har erfarenhet av att samordna och utreda det mesta inom miljö samt att leda miljöutredningar inom exempelvis komplexa stadsutvecklings- omvandlings- och infrastrukturprojekt. För Iterio är miljöbedömningen en process som sker parallellt och integrerat med planen eller projektet för att uppnå bästa möjliga hållbarhet – ekonomiskt, socialt och miljömässigt!

Referensprojekt

Samhällsplanering och miljö

Updated on 2017-05-29T14:37:44+01:00, by Iterio.