Vi erbjuder och har kunskap inom

  • Miljöstöd i planeringsprocessen
  • Miljöstöd miljölagstiftning
  • Föreläsning fysisk planering, miljö, hållbarhet och miljölagstiftning

Iterios konsulter arbetar med miljöstöd och miljörådgivning i olika delar av planprocessen, från tidiga till sena skeden.  Vi fungerar som stöd i strategibeslut för miljöarbetet samt leder ditt projekt i en riktning med minsta möjliga påverkan på miljön. Vi fångar upp miljö- och hållbarhetsfrågor och genom att få en förståelse för helhetsbilden hjälper vi våra kunder med rådgivning i planeringen. Iterios konsulter har goda kunskaper om komplexa utvecklingsprojekt och miljölagstiftning, vilket vi gärna delar med oss av via föreläsningar.

Miljörådgivning och miljöstöd

Updated on 2017-05-29T14:48:41+02:00, by Iterio.