Vi erbjuder och har kunskap inom

  • Väg
  • Järnväg
  • Flygplatser
  • Lokaliseringsutredningar
  • Miljöbedömning och MKB

Iterios konsulter har erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor i flera olika typer av projekt inom infrastruktur; vägar, järnvägar och hamnar. Vi ansvarar för underlagsutredningar, samråd med myndigheter och allmänhet samt att upprätta miljökonsekvensbeskrivningar (MKB).

Infrastruktur

Updated on 2017-05-29T14:43:56+02:00, by Iterio.