Vi erbjuder och har kunskap inom

  • Hållbar stadsbyggnad
  • Hållbarhetsbedömningar

Människan, miljö och ekonomi är på många sätt beroende av varandra. En utmaning för framtiden är att skapa en långsiktigt hållbar miljö med såväl miljömässiga som sociala och ekonomiska fördelar. Iterios konsulter har stor erfarenhet av att arbeta med fysisk planering ur ett hållbarhetsperspektiv och att utföra hållbarhetsbedömningar för bland annat översiktsplaner. För oss innebär en hållbarhetsanalys en systemanalys där helheten av sociala, ekonomiska, ekologiska och rumsliga faktorer vägs in och tolkas. Iterios konsulter arbetar även med hälsokonsekvensbeskrivningar och fungerar som stöd i hållbarhetsfrågor i olika faser av planeringsprocessen.

Referensprojekt

Hållbarhet

Updated on 2017-05-29T14:40:43+02:00, by Iterio.