Vi erbjuder och har kunskap inom

  • Miljöbyggledning i byggskedet
  • Miljökrav för entreprenader
  • Miljögranskning
  • Miljötekniska mark- och grundvattenundersökningar
  • Riskbedömningar av förorenade områden

Iterios konsulter har stor erfarenhet av att arbeta med byggledning, som miljöstöd/byggledare miljö och miljöspecialister i byggskedet. Vi har kunskap och erfarenhet av bevakning och uppföljning av miljörelaterade frågor för projekt.

Referensprojekt

Byggledning miljö/miljösamordning i byggskedet

Updated on 2017-05-29T14:46:16+01:00, by Iterio.