På Iterio Miljö jobbar biologer, miljövetare, geografer, miljö- och samhällsplanerare samt ingenjörer med inriktning mot miljö, lantmäteri, mark, vatten och kemiteknik. Våra konsulter projektleder, samordnar och utreder det mesta inom miljö i alla skeden av planerings- och byggprocessen.

Vi har lång erfarenhet av miljö- och hållbarhetsutredningar, miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för översiktsplaner, detaljplaner, infrastrukturprojekt och annan typ av exploatering samt tillståndsprövningar för bland annat vatten- och miljöfarlig verksamhet. Vi fungerar som stöd i strategibeslut för miljöarbetet samt leder ditt projekt i en riktning med minsta möjliga påverkan på miljön.

Vi är vana att arbeta med såväl myndigheter och kommuner som med privata beställare, till exempel byggherrar och arkitekter. Vi hjälper även beställare med att hålla i kontakter med allmänhet och myndigheter samt att genomföra och medverka vid samrådsmöten, workshops, seminarier, föreläsningar m.m.

Referensprojekt

Lediga tjänsterKontakta oss


Pernilla Troberg, Stockholm
070-979 92 50
pernilla.troberg@iterio.se

Miljö

Updated on 2019-04-24T09:41:22+02:00, by daniel.