Geotekniken har fått en allt större betydelse i byggprocessen. I de stora projekten ställs stora krav på bland annat byggbarhet, hållbarhet samt minimal inverkan på trafik och verksamheter.

Oavsett vad som ska byggas eller var ditt projekt ska genomföras finns det alltid geotekniska frågeställningar att ta hänsyn till. Med hjälp av våra specialister med mycket lång erfarenhet inom geoteknik kan du förebygga skred, förutse komplikationer och begränsa sättningar. Vi kan ge dig en fullständig analys och ett beslutsunderlag som visar hur ditt projekt påverkas av markförhållanden, grundvatten, schakter, uppfyllnader, topografi samt omgivande byggnadsverk och verksamheter.

Referensprojekt

Lediga tjänster


Kontakta oss


Gunilla Brogren, Stockholm
070-979 92 10
gunilla.brogren@iterio.se

Geoteknik

Updated on 2020-03-09T12:16:44+01:00, by Iterio.