Vi erbjuder och har kunskap inom

 • 3D-samordning
 • BIM-samordning
 • Modellsamordning
 • Projekteringsstöd 3D
 • Anläggningsmodeller
 • Kollisionskontroller
 • Simuleringar
 • Kravställningar BIM
 • VDC
 • BIM/VDC strategi

BIM – Building Information Modeling

Byggbranschen står inför ett paradigmskifte. På Iterio har vi flerårig erfarenhet av BIM. Kontakta oss idag och upptäck hur BIM kan förbättra ditt nästa projekt!

Vad är då BIM?

Allt startar med en digital 3D-modell. Denna modell är dock väldigt mycket mer än bara geometri, textur och en visualisering av bygget. En BIM-modell är en virtuell motsvarighet av verkligheten. Samtliga delar och komponenter som ingår i ett fysiskt byggprojekt finns representerade i BIM-modellen, med både fysiska och logiska attribut. Dessa intelligenta element utgör en digital prototyp av det riktiga, fysiska bygget. Med möjligheter att simulera och förstå olika beteenden i en datormiljö. Allt detta långt innan den fysiska produktionen ens börjat.

De tredimensionella modellerna gör det möjligt att tydligt gestalta och visualisera byggprojektet.

Med verktyg som kollisionskontroller, simuleringar och andra visuella kontroller, säkerställer man att designen kommer fungera, att funktionen uppfylls och man minimerar risken för kollisioner och andra felaktigheter.
BIM-modellerna kan smidigt utbytas mellan projektörerna eller sammanföras i en komplett anläggningsmodell, där funktion, kompatibilitet, kollisioner, och konflikter kan analyseras, samordnas och visualiseras på ett tydligt sätt.

BIM-objekten kan bära mänger av sökbar relevant information som när som helst kan nyttjas. Informationen kan sedan användas för att få ut t ex material, mängdinformation, placeringar, dimensioner o.s.v.
Genom att koppla tidplan och kostnadskalkyler till BIM-modellen kan man steg för steg följa utvecklingen och på ett överskådligt sätt planera och kontrollera byggprocessen kontinuerligt.

BIM är ett överskådligt, effektivt, kreativt och kvalitetssäkert sätt att arbeta som resulterar i en snabbare byggprocess med färre konflikter och det sparar pengar!

Fördelar med BIM

 • Tillgång till rätt information genom hela byggnadens livscykel
 • Bättre samordning och färre fel i både projektering och produktion
 • Minskad tidsåtgång
 • Minskade kostnader
 • Ökad produktivitet
 • Ökad kvalitet

 

Vi jobbar även med visualiseringsuppdrag. Läs mer på vår sida om Visualisering.

Kontakt

Mikael Anneling
BIM/3D-samordning / VR / 3D-visualisering
070-979 92 73
mikael.anneling@iterio.se

BIM

Updated on 2018-12-06T20:34:24+01:00, by Iterio.