Västlänken, station Haga

Projekt Västlänken ska binda samman pendeltågstrafiken till genomgående linjer och ge nya stationer i Göteborg. Syftet är att underlätta resandet både i Göteborg och i Västsverige. Iterio finns med som datasamordnare med ansvar bland annat för digital kvalitet och införandet av IT-verktyg.

Västlänken ger ökad kapacitet för pendeltågstrafiken och ökad tillgänglighet till staden. När restiderna blir kortare och bytena färre så växer arbetsmarknaden för hela Västsverige. Projekteringen pågår och byggtiden beräknas till 8-10 år.

I projektet finns Iterio med som datasamordnare bland annat med ansvar för digital kvalitet, stöd avseende dokumenthantering och IT-verktyg samt som projektledare för införande av IT-verktyg. Vi bidrar också med upprättande av tekniska beskrivningar, handledningar och utbildningsmaterial såväl som med utredningar och inventering av mätningar rörande omgivningspåverkan.

Västlänken – en förutsättning för regional tillväxt

Utbyggnaden av kollektivtrafiknätet i Göteborg gör att arbetsmarknaden växer och utgör en viktig förutsättning för en hållbar utveckling för både stad och region. De nya stationerna vid Göteborg Central, Haga och Korsvägen ökar både tillgänglighet och kapacitet. Västlänken, som är en dubbelspårig pendeltågsförbindelse, blir runt 8 km lång varav 6 km i tunnel.

En del av det Västsvenska paketet

Västlänken är en del av det Västsvenska paketet och finns med i den nationella planen för transportsystemet 2014-2025. Projektering pågår under 2014 och mynnar ut i järnvägsplan och systemhandling.

Läs mer om Västlänken på trafikverket.se

Västlänken – en tågtunnel under centrala Göteborg

Updated on 2014-09-19T10:22:42+02:00, by Iterio.