Väg 73

Fotograf: Mattias Hansson/HGbild

Väg 73 mot Nynäshamn har under de senaste åren genomgått kraftiga förändringar. 2011 öppnade den sista vägsträckan för projektet, med en projektsumma på 1800 miljoner. Iterio har varit biträdande projektledare och projektledare för projektet.

Iterio har sedan 2006 haft uppdraget som biträdande projektledare.  Som exempel på effektivisering i projektet bidrog vi till att de 4700 ritningar som var utgångspunkten vid projektstart reducerades till 750 stycken vid projektets avslut. Det innebar att projektmålen och förståelsen för vad som skulle produceras blev tydligare för alla intressenter.

Trafiksäkerhet för både människor och djur vid nya Väg 73

Den tidigare olycksdrabbade väg 73 mot Nynäshamn har delvis förvandlats till motorväg, har fem nya trafikplatser och 33 broar. Målet med upprustningen var att både förbättra trafiksäkerhet samt att  öka framkomligheten för de människor och djur som lever i närheten. I projektet togs stor hänsyn till det rika djurlivet som frodas längs med vägen och spridningsvägar såsom särskilda vattenvägar för fiskar och grodor sågs över. Detta förbättrade miljön markant för de fåglar och andra arter som lever i närhet till vägen.

Väg 73 – Älgbroar och grodpassager

Updated on 2019-05-08T14:58:01+02:00, by Iterio.