Saltsjöbanan, Fotograf: Danish Saroee

Fotograf: Danish Saroee

Mellan åren 2015–2023 genomförs en allmän teknisk upprustning av Saltsjöbanan som bland annan innefattar bullerdämpande åtgärder, tillgänglighetsanpassningar, nya plattformar, ny kraftförsörjning och nytt signalsäkerhetssystem som minskar risken för olyckor.

Efter 2023 skapas möjlighet till tätare avgångar. I arbetet ingår även att rusta upp Neglingedepån för att förlänga anläggningens livslängd och öka verkstadskapaciteten. Upprustningen av tågdepån började i slutet på 2016 och beräknas pågå till våren 2018. Somrarna 2015, 2016 och 2017 stängdes Saltsjöbanan av för trafik för att kunna genomföra upprustningen och en allmän översyn av banan.

Iterio samordnar miljöarbetet

Under projektets olika skeden är Iterio med i Trafikförvaltningens organisation och samordnar projektets miljöarbete. Arbetet omfattar bland annat planering av miljöfrågor, kravställning i förfrågningsunderlag, uppföljning av projektörernas och entreprenörernas miljöarbete och egenkontroll, ronder, möten och kontakt med tillsynsmyndigheten.

Upprustning av Saltsjöbanan

Updated on 2017-10-19T15:09:34+01:00, by Iterio.