Tvärbanan till Sickla

Illustration: Grid arkitekter

En förlängning av Tvärbanan till Sickla planeras. Den ska bli en ny knutpunkt för Tvärbanan, Saltsjöbanan, busstrafiken och på sikt den nya tunnelbanan. Tvärbanans förlängning avlastar Slussen under byggtiden och skapar förutsättningar för hållbart resande på lång sikt. Iterio finns med som projektingenjör med ansvar för miljöfrågor.

Idag ligger Tvärbanans östra ändhållplats vid Sickla udde i Hammarby sjöstad, men SL planerar för en vidarebyggnad till Sickla. Fördelarna är flera. Vid Sickla kan du lätt byta till och från Saltsjöbanan eller någon av Nacka/Värmdöbussarna. Här kommer också den nya tunnelbanan att få en station. Antalet boende på västra Sicklaön kommer att fördubblas under de kommande 15 åren – det behövs en satsning på kollektivtrafiken.

Tvärbanan till Sickla – miljöfrågor

Iterio är involverade i uppdraget i Trafikförvaltningens organisation som projektingenjör med ansvar för projektets miljöfrågor under projektering och anläggningsskedet. Byggtiden är drygt två år och trafikstart planeras till sommaren 2017.

Läs mer om projektet på sll.se

Tvärbanan till Sickla – knutpunkt och avlastning för Slussen

Updated on 2014-10-06T13:25:25+02:00, by Iterio.