Trafikplanering Hagastaden

Fram till år 2025 ska Norra Stationsområdet utvecklas till en helt ny stadsdel med en kombination av boende, parkområden, handel, världsledande forskning och högspecialiserad vård. Hagastaden växer fram och integreras med det nya universitetssjukhuset som öppnar 2016 och Iterio ansvarar för trafikplaneringen.

Stockholm växer. Namnet Hagastaden kom från den anrika Hagaparken och det faktum att Stockholms stad och Solna stad växer samman. Projektet omfattar drygt 3000 lägenheter, 13000 arbetsplatser och ett helt centrum med butiker, restauranger och caféer. En förutsättning för byggnationen är att delar av E4/E20 och Värtabanan tunnlas in.

Kvalitetssäkring och trafikplanering Hagastaden

Iterio har ansvaret för trafikplanering (TA Trafik) i Hagastaden åt Stockholm Stad. Detta innebär att vi är projektorganisationens tekniska stöd i alla faser av genomförandet samt medverkar i och kvalitetssäkrar trafikplaneringsarbetet – både som delaktig i framtagande av system-/bygghandlingar och som granskare. Iterio företräder också projektet gentemot övriga förvaltningar, bolag och myndigheter i alla projektfaser samt utför trafikutredningar och analyser. Dessutom är vi samordnare för Trafikkontorets kompetenser i projekt Hagastaden (trafiksignal, konstruktion, elprojektering, landskap, belysning, tillgänglighet, tillstånd etc.).

”Vision 2030”

Projekt Hagastaden är en viktig del i förverkligandet av Vision 2030 som bygger på idéer om en innovativ, växande region som är både mångsidig och rik på upplevelser.

Läs mer om projektet på Stockholms stads hemsida

Trafikplanering Hagastaden – en ny stadsdel i Stockholm

Updated on 2019-05-08T14:59:33+02:00, by Iterio.