Spårväg syd

Fotograf: Göran Segeholm, SL.se

I södra Stockholm undersöks möjligheten att bygga en spårväg mellan Älvsjö och Flemingsberg via Fruängen, Skärholmen, Kungens kurva och Masmo. Sträckan för spårvägen är ca 17 km.

I den fördjupade förstudien som pågår utreder Iterio de geotekniska frågeställningarna längs de olika sträckningsalternativen för Spårväg syd. I arbetet ingår bland annat att utreda förutsättningarna och behovet för markförstärkningar samt förutsättningarna för grundläggning av broar och stödmurar. Längs sträckan förekommer ett flertal större broar (beroende på sträckning), stödmurar, höga bankar och djupa skärningar samt långa delsträckor med lös lera.

Geoteknisk förstudie för Spårväg syd

I förstudien tas hänsyn till önskemål från Stockholm och Huddinge kommuners planerade exploateringar längs Spårväg syd. Två stora vägprojekt, Förbifart Stockholm och Södertörnsleden, planeras också i spårvägens omedelbara närhet. I uppdraget arbetar vi även med färdigprojektering av delar av grundläggning av bro över Förbifarten vid Kungens Kurva.

Läs mer om Spårväg syd på sll.se

Spårväg syd

Updated on 2014-09-18T10:19:00+02:00, by Iterio.