Södra länken, datasamordning Iterio

Södra länken binder samman Essingeleden i väst med Värmdöleden i öst. Av 6 kilometer går 4,6 i tunnel, och Södra länken är därmed Sveriges längsta vägtunnel. 

Södra länken invigdes i oktober 2004 och fram till 2007 var det Europas längsta stadsmotorvägstunnel. Södra länken är en del av Stockholms planerade ringled.

Relationshandling för Södra länken

Iterios roll var att ta fram relationshandlingen, som visar ritningar över den färdiga vägen (som i regel skiljer sig från ritningar som görs inför projekt). Vi hade tät kontakt med både entreprenörer och byggledning för att få fram relevant underlag. Efter bearbetning kunde ca 15 000 ritningar – i projektet i stort fanns 59 000 dokument – reduceras till 400, och bilda grunden för framtida drift och underhåll av Södra länken.

 

Södra länken – framtagande av relationshandling

Updated on 2014-09-18T11:04:58+02:00, by daniel.