Ostlänken

Ostlänken: Ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg Järna – Linköping

Ostlänken är den första delen i ett framtida höghastighetsnät mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm – Malmö. Ostlänken planeras för en successiv byggstart under åren 2017-2012 och beräknas vara färdig mellan år 2033 och 2035. När Ostlänken är klar är det byggt 15 mil järnväg, 200 broar och 20 kilometer tunnlar.

Projekt Ostlänken ska göra det möjligt att resa snabbare, säkrare och smidigare. Projektet ska svara för människors behov av hållbara resor och transporter, ge regionerna chans att växa samt skapa möjligheter att utöka andelen regionaltrafik och godstransporter på befintlig järnväg.

Iterio är med i järnvägsplanearbetet av Ostlänken och stöttar ett delprojekt med miljökompetens hos Trafikverket. Rollen innebär att bevaka miljöfrågorna under projekteringen, se till att lagar och regler i miljöområdet efterföljs, ha kontakt med berörda och myndigheter gällande miljö, ta fram relevanta underlagsmaterial till planarbetet tillsammans med konsulter samt göra ronder ute i fält.

Lär mer om Ostlänken på trafikverket.se

Ostlänken

Updated on 2017-09-13T13:47:43+02:00, by Iterio.