Norsborgsdepån

Trafikförvaltningen är i full gång med att bygga Norsborgsdepån som är en helt ny tunnelbanedepå, ett garage för tunnelbanetåg. Ett projekt där Iterio ansvarar för ritningar och överlämning av slutdokumentation.

Norsborgsdepån kommer till största delen att byggas inne i berget under Eriksbergsåsen. Depån är ett led i Trafikförvaltningens beslut att införa ett nytt signalsystem på Röda linjen för att kunna utöka trafiken, och att köpa in nya, bekvämare vagnar. En ny tågdepå behövs för att förvara och underhålla de nya vagnarna.

Norsborgsdepån – ett miljövänligt och ekonomiskt val

SL har undersökt flera möjliga platser att bygga depån på och kommit fram till att Norsborg är den mest lämpliga platsen. En av fördelarna med Norsborg är att en depå nära ändhållplatsen minskar tomkörningen, vilket innebär mindre buller, minskad energiförbrukning och lägre driftkostnader.

Iterios roll i projektet är datasamordning samt ansvar för ritningar och överlämning av slutdokumentation från projektet till SL.

Norsborgsdepån

Updated on 2019-05-08T14:44:32+02:00, by Iterio.