Norra länken

Norra länken är ett omfattande byggprojekt som inte bara påverkar Stockholms centrala trafikledssystem. Norra länken väcker även ett riksintresse genom den direkta kopplingen till Värtahamnen och Frihamnen – Sveriges viktigaste hamnar för gods- och persontrafik till Finland, Baltikum och Ryssland. Iterio är biträdande projektledare för delprojekt Frescati/Värtan.

Norra länken är en viktig pusselbit för att regionens trafikproblem ska lösas och beräknas färdigställas 2015 med en projektsumma på 11000 miljoner. Det är dessutom en direkt förutsättning för uppbyggnaden av de nya stadsdelarna Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden.

Projektledning och samordning – Norra länken

Iterio är biträdande projektledare i projektet för delprojekt Frescati/Värtan som består av tre entreprenader. Vi deltar också i projektet som delprojektledare trafik åt Stockholm Stad och som datasamordnare för Trafikverket. Uppdraget åt Stockholms stad innebär att samordna och bevaka stadens trafikfrågor gentemot Trafikverket och att tillsammans med Trafikverket hitta så bra trafiklösningar som möjligt under byggtiden. Som datasamordnare för Trafikverket handhar Iterio ansvaret för alla tusentals dokument och ritningar i projektet.

Norra länken – Sveriges största vägbyggnadsprojekt

Updated on 2019-04-26T22:37:17+02:00, by Iterio.