Marieholmsförbindelsen, datasamordning och specialiststöd Iterio

Två nya förbindelser över och under Göta älv ska byggas mellan 2013 och 2020. Marieholmstunneln kommer gå under Göta älv och Marieholmsbron över.

Marieholmsförbindelsen består alltså av både väg och järnväg och syftet är att minska sårbarheten i Göteborgs trafiksystem samt trafiken genom Tingstadstunneln. Tanken är också att minska störningar i järnvägssystemet och öppna upp för mer godstrafik. Projektets vägdel sträcker sig från E6 Tingstadsmotet/Ringömotet i väst till E20, Ånäsmotet, i öst via en ny trafikplats på E45 Marieholm. Järnvägen sträcker sig från Kvillebangården till Olskroken och kommer innebära en ny järnvägsbro över Göta älv. Bron med anslutande spår blir cirka 1500 meter och tunneln cirka 500 meter.

Specialiststöd och datasamordning för Marieholmsförbindelsen

I projektet är Iterio ansvariga för Projekteringsledning, dokument- och datasamordning samt att säkerställa att Marieholmstunneln blir korrekt överlämnad till förvaltarna. Mottagare av tunneln är främst Trafikverket men även Trafikkontoret, Ledningsägare, Fastighetsägare mm. ingår.

Vi agerar specialiststöd till beställare, konsulter och entreprenörer. Vi finns också med som stöd och medverkar vid framtagandet av förfrågningsunderlag och bygghandlingar.

Marieholmstunneln ingår i det Västsvenska paketet medan bron finansieras genom lokala och nationella intressenter.

ITS

Marieholmstunneln är en 496m lång vägtunnel under Göta älv i Göteborg. Tunneln har 3 filer i vardera färdriktning och är sammankopplad med övriga vägnätet via två stora trafikplatser, Tingstadsmotet och Marieholmsmotet. Tunnel är utrustad med all den senaste säkerhetstekniken.

Iterio ansvarar för att lämna över Marieholmstunneln till Trafikverket – Underhålls och Trafikledning väg. I detta arbete ingår att säkerställa informationsflöden, samordna tekniska lösningar och säkra anslutning och tester vid införandet i Trafikledningscentraler i Göteborg. Samt att ta fram åtgärdsrutiner för trafikhändelser i den nya älvförbindelsen.

Läs mer om Marieholmsförbindelsen på trafikverket.se

Marieholmsförbindelsen

Updated on 2019-05-14T19:46:14+02:00, by Iterio.