Lundbyleden, Göteborg. Fotograf: Erik Söderström

Foto: Erik Söderström

På Lundbyleden, sträckan Inlandsgatan-Lindholmsmotet, har Trafikverket byggt en mittbarriär för att öka trafiksäkerheten. Vägen har också fått ny belysning.

I projektet har Iterio varit ansvariga för dokument- och datasamordning samt behörighetsadministration. Vi har även agerat specialiststöd för den digitala dokumenthanteringen till beställare, konsulter och entreprenörer. Vi medverkade också i framtagandet av förfrågningsunderlag, bygghandlingar och relationshandlingar. Arbetet med sträckan Inlandsgatan-Lindholmsmotet är färdigt sedan juli 2012.

Lundbyleden – en viktig länk i Göteborg

Lundbyleden länkar samman E6, E20 och E45 med väg 155 till bland annat Göteborgs hamn och industrier såväl som bostäder i Torslanda. Vägen är en av de mest trafikerade lederna i Göteborg och ingår i det nationella vägnätet (vilket innebär att den är av riksintresse). Lundbyleden har tidigare byggts om i flera omgångar när leden fyllde andra funktioner än vad den ska göra idag. Arbetet med Lundbyleden fortgår, du kan läsa mer på trafikverket.se

Lundbyleden – sträckan Inlandsgatan-Lindholmsmotet

Updated on 2014-09-17T10:26:37+02:00, by Iterio.