Tvärbanan byggs ut åtta kilometer mellan Norra Ulvsunda via Bromma Flygplats, Kista och vidare till Helenelund. Trafikstart för hela sträckan beräknas till 2023.

Med Kistagrenen knyts arbetsplatser i norr med bostadsområden i söder ihop. Resenärer i Stockholm ges en möjlighet till spårbunden kollektivtrafik till och från Bromma flygplats och Kistamässan. Den planerade sträckningen av Tvärbanan går delvis genom tidigare och befintliga industriområden där markföroreningar förekommer.

Iterio är på uppdrag av SL/Trafikförvaltningen projekteringsansvariga för teknikområdet Markmiljö. Arbetet består av att säkerställa att föroreningssituationen inom den planerade sträckningen kartläggs samt vilka följder dessa innebär för planerade anläggningsarbeten.

Iterio har varit en del av projektet i samtliga skeden, bland annat i framtagandet av förstudie, systemhandling samt bygghandlingar.

Läs mer på: www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/aktuella-projekt/Tvarbanan-Kista-Helenelund/

Kistagrenen Helenelund

Kistagrenen – Markmiljö

Updated on 2017-11-28T10:54:02+01:00, by Iterio.