Hållbarhetsbedömning Haninge kommun

Haninge kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan. Under hösten 2014 kommer kommunen att genomföra ett samråd där förslag till ny översiktsplan visas upp. Iterio arbetar med start 2014, i en integrerad process med det pågående översiktsplanearbetet, med en hållbarhetsbedömning av planen.

Haninge kommun är belägen söder om Stockholm. I kommunen bor idag cirka 80 000 invånare.  En stor del av Haninge kommun utgörs av skärgården, men i kommunen finns även betydelsefull jordbruks- och skogsmark. Tyresta nationalpark samt ett antal andra viktiga frilufts- och naturområden är belägna i kommunen. I takt med att befolkningen i kommunen förväntas öka har kommunen påbörjat arbetet med en ny översiktsplan. Översiktsplanen siktar mot 2030 med utblick mot 2050.

Integrerad hållbarhetsbedömning Haninge kommun

Iterio arbetar med att upprätta en hållbarhetsbedömning av planen. Arbetet med hållbarhetsbedömningen är upplagt så att det sker parallellt och integrerat med översiktsplanarbetet. Denna växelverkan mellan planarbetet och arbetet med hållbarhetsbedömningen möjliggör en ökad hänsyn till hållbarhetsfrågor och en ökad möjlighet till att påverka planens utformning i en hållbar riktning. Syftet är att hållbarhetsbedömningen ska vara ett levande process och dokument som ska kunna påverka planarbetet fram till antagande.

Läs mer om arbetet med översiktsplanen på haninge.se

Hållbarhetsbedömning Haninge kommun

Updated on 2014-09-17T16:31:28+02:00, by Iterio.