Tunnel genom Hallandsåsen

Foto: Francis Vigouroux

Redan 1992 påbörjades tunnelbygget genom Hallandsås. Arbetet lades ner efter fem år på grund av miljöproblem men återupptogs igen 2003. Hallandsåstunneln förväntas stå klar 2015.

Tunneln består av två enkelspårstunnlar mellan Båstad och Förslöv och täcker in en sträcka på 8,7 kilometer. I och med järnvägstunneln ökar kapaciteten för gods- och persontrafik på Västkustbanan mellan Göteborg och Lund (från fyra tåg per timme över åsen till 24 per timme genom tunneln).

I projekt Hallandsås arbetar Iterio strategiskt med informationsflöden och framtagande av informationsmodeller. Vi finns med som specialiststöd till kvalitetsansvarig rörande dokument- och datasamordning och medverkar i förvaltningsdata och överlämnande av projektet.

Projekt Hallandsås – en lång historia

Tunnelbygget stoppades 1997 då stora utsläpp av akrylamid upptäcktes. För att stoppa ett stort vattenläckage användes tätningsmedlet Rhoca Gil. Vattenflöde och tryck gjorde att delar av tätningsmedlet inte polymeriserades, vilket innebar att akrylamid läckte ut i bäckar och natur. Man hade då färdigställt en tredjedel av tunneln.

Man inledde omfattande arbeten för att utreda hur miljön skulle kunna återställas samt hur samtliga skadeståndskrav skulle regleras. Hallandsåsen friskförklarades så småningom och 2001 tog man beslut om att fortsätta bygget.

Läs mer om projekt Hallandsås på trafikverket.se

Hallandsås – strategi och informationsflöden

Updated on 2014-09-17T16:17:44+02:00, by Iterio.