Digitalisering och strukturering av Gryaabs anläggningshandlingar

Bild:  Kontrastfoto

Gryaab tar hand om reningen av avloppsvattnet i Göteborgsregionen. Iterio inför nytt dokumenthanteringssystem och digitaliserar och strukturerar anläggningshandlingar.

Gryaab ägs tillsammans av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille och startades år 1972. Totalt är över 700 000 personer anslutna till Gryaabs anläggning som går under namnet Ryaverket. Anläggningens totala tunnelsystem sträcker sig 130 km och man arbetar efter en rad regleringar kring vad det utgående avloppsvattnet får innehålla.

Digitalisering och strukturering av Gryaabs anläggningshandlingar

För Gryyabs räkning ansvarar Iterio för införandet av ett nytt dokumenthanteringssystem samt att digitalisera och strukturera anläggningshandlingar. Vi tar också fram instruktioner för leverans av digitala handlingar från leverantör och skapar handledningsmallar för den digitala informationshanteringen.

Läs mer om reningsverket på gryaab.se

Gryaab inför nytt dokumenthanteringssystem

Updated on 2014-09-17T15:58:59+02:00, by Iterio.