En tidigare industritomt i Tyresö, Grindstolpen 1, ska omvandlas till ett kvarter med flerbostadshus och villor.

I samarbete med fastighetsägaren, RW Bostad, ansvarade Iterio för hanteringen av föroreningar i mark och grundvatten från ett tidigt planskede till framtagande av slutrapport för genomförda efterbehandlingsschakter.

Inledningsvis utfördes miljötekniska undersökningar i mark och grundvatten för att kartlägga föroreningssituationen och bedöma risker för planerad markanvändning. I samband med ansökan om bygglov framtogs en anmälan om efterbehandling och masshanteringsplan för planerade schakter.

Grindstolpen 1

Grindstolpen 1 – förorenade områden

Updated on 2017-11-28T10:34:39+01:00, by Iterio.