Frihamnen, Kapellskär och Värtan ITS i Stockholms hamnar

Illustration: Dynagraph AB, Stockholms hamnar

Frihamnen, Kapellskär och Värtan byggs ut och Iterio hjälper Stockholms hamnar med trafikplanering och ett nytt och modernt trafiklednings- och trailerhanteringssystem.

I och med de stora ombyggnationerna inom Stockholms Hamnar behövs ITS för att hantera trafiken. Vi använder oss av dynamisk vägledning, automatisk insläppskontroll, incheckningsstyrning, dynamisk användning av uppställningsytor, TOS trailerhantering och automatisk skadekontroll. ITS-lösningen kommer att användas inom alla tre hamnarna.

I Kapellskär och Frihamnen arbetar Iterio också med att ta fram en väl fungerande trafiklösning inklusive projekteringsunderlag. För Värtan ligger fokus på trafiklösning för ny infart och anslutning till Norra länken.

Läs mer om de olika projekten på stockholmshamnar.se

Frihamnen, Kapellskär och Värtan

Updated on 2019-05-14T19:41:43+02:00, by Iterio.