Förskolor i Lundby

På uppdrag av Lokalförvaltningen Göteborg stad skall två nya förskolor byggas i stadsdelen Lundby. Iterio har fått i uppdrag att bistå beställaren med Projekterings- och byggledning.

Orientering om projektet och uppdraget

Projektet omfattar att vara projekterings- och byggledare samt biträdande projekterings- och byggledare och kontrollansvarig enligt PBL för nybyggnation (generalentreprenad) av två förskolor på Vinlandsgatan samt Fjärdingsgatan.

I projektet ingår även möten och samverkan med flera olika grupper inom beställarens organisation samt verksamhetsföreträdare.

Vindlandsgatans förskola

Nybyggnation av en förskola i två plan med integrerat tillagningskök med 3 avdelningar för 54st förskolebarn. Förskolefastigheten är cirka 2 141 m², förskolans BTA blir cirka 784 m². Den utvändiga lekytan blir ca 1560 kvm. Slutbesiktning december 2019

Fjärdingsplans förskola

Nybyggnation av en förskola med integrerat tillagningskök i två plan med åtta avdelningar för 144st förskolebarn. Förskolans komplementbyggnader är förråd för lekredskap, återvinningshus och barnvagnsförvaring. Förskolefastigheten är 7 805kvm, förskolans BTA blir cirka 1700 kvm. Den utvändiga lekytan blir ca 6100 kvm. Slutbesiktning april 2020.

Kontakt

Magnus Ruuth, Stockholm
070-979 92 59
magnus.ruuth@iterio.se

Hans Fransson, Göteborg
070-979 92 36
hans.fransson@iterio.se

Förskolor i Lundby

Updated on 2019-08-28T10:26:53+02:00, by Iterio.