Förbifart Stockholm Entreprenad FSE210 Arbetstunnel Skärholmen

Förbifart Stockholm är en ny sträckning för E4 väster om Stockholm.

Projektering och dimensionering av stödkonstruktioner för ramper till arbetstunnlar vid Sätra hamn och Skärholmen. Vid Sätra hamn är stödkonstruktionen en berlinerspont vid bergschakt för rampen samt en RD-pålvägg vid jordschakt för rampen. Projektering och dimensionering utförd inom totalentreprenad åt entreprenören samt uppföljning och tekniskt stöd under byggtiden.

Iterio AB har bistått med ritningsframställningen i samarbete med Täljö Bygg och Geo Konsult AB. Arbetet utfört åt totalentreprenören Subterra.

Förbifart Stockholm – Arbetstunnel Skärholmen

Updated on 2019-05-08T15:04:24+02:00, by Iterio.