Flackarp-Arlöv, pågatåg

Foto: Skånetrafiken, Karl-Johan Hjertström

Den dubbelspåriga Järnvägssträckan mellan Lund och Malmö är en av Sveriges mest belastade och en flaskhals för tågtrafiken. För att öka kapaciteten ska sträckan Flackarp-Arlöv byggas ut till fyra spår. 

Utbyggnaden består av fyra spår mellan Flackarp söder om Lund och Arlöv norr om Malmö, samt förnyelse av stationerna i Hjärup, Åkarp och Arlöv. Järnvägen kommer att sänkas ner under marknivå och i viss sträcka gå i tunnel.

Flackarp-Arlöv – dokumenthanteringssystem för järnvägsplan och systemhandling

För det skede i projektet som tog fram järnvägsplan och systemhandling skapade Trafikverket en organisation som innehöll många olika leverantörer. Detta medförde ett behov att samordna informationshanteringen med syfte att säkerställa åtkomst till rätt information vid rätt tillfälle.

Iterio jobbade under detta skede som beställarens stöd inom datasamordning med ansvar för uppsättning, strukturering och förvaltning av de dokumenthanteringssystem som projektet använde.

Flackarp-Arlöv, två spår blir fyra

Updated on 2014-09-17T10:45:36+02:00, by Iterio.