Finnboda Hamn

Det tidigare varvsområdet på Finnboda i Nacka håller på att omvandlas till ett bostadsområde. Ett undervattensgrund har anlagts för att skydda husen mot påsegling av fartyg som hamnat ur kurs. Iterio finns med som teknikstöd och arbetar även med projektering och utredningar.

HSB har under perioden 2004-2013 färdigställt omkring 400 bostäder och ytterligare ungefär lika många är nu under inflyttning, i produktion eller under uppstart. Bland annat kommer två bostadspirar att byggas ut i vattnet där fartygen tidigare sjösattes. Ett undervattensgrund har anlagts för att skydda pirhusen mot påsegling av kryssningsfartyg och Finlandsfärjor om dessa kommer ur kurs. Området beräknas vara färdigställt 2017.

Teknikstöd, projektering och utredningar för Finnboda Hamn

Iterio arbetar med teknikstöd i byggskedet till HSB i samband med att äldre kajer på området ersätts med ny påldäckskaj och spontkaj. Vi har även arbetat med projektering av nya erosionsskydd längs stränderna, permanent tätspont för att hålla uppe grundvattennivån på området och konstruktion av avväxlingar av hus i samband med schakter. I samband med bostadsprojekten har vi bland annat gjort  utredningar om vilka framtida vattennivåer som nya byggnader bör dimensioneras för. För pirhusen har Iterio utfört geotekniska undersökningar och utredningar på uppdrag av HSB:s samarbetspartner NCC.

Läs mer om Finnboda Hamn på hsb.se

Finnboda Hamn – varvsområde blir bostäder

Updated on 2014-09-26T11:15:55+02:00, by Iterio.