E4 Sundsvall, ITS Iterio

Foto: Henrik Sendelbach

BN-trafik och Iterio tar tillsammans fram trafiktekniska lösningar för trafikstyrning på den nya Sundsvallsbron och på nya E4:an vid AkzoNobels fabrik söder om Sundsvall.

Iterio finns med som underkonsult med ansvar för att ta fram ITS lösningar för E4 Sundsvall. Vid Sundsvallsbron ska variabla hastigheter tillämpas vid hög trafikbelastning tillsammans med ett varningssystem som varnar för starka sidvindar.

Vägrelaterad ITS för projekt E4 Sundsvall

På E4 söder om Sundsvall införs ett automatiskt system för omledning av trafik vid detektering av farliga gasutsläpp. Iterio ansvarar för tekniska specifikationer, förfrågningsunderlag och specialiststöd för vägrelaterad ITS under införandet. Vi granskar, testar och verifierar systemen innan de tas i drift.

Läs mer om E4 Sundsvall på sll.se

E4 Sundsvall – trafiktekniska ITS-lösningar

Updated on 2014-09-18T10:36:07+01:00, by Iterio.