E4 Sundsvall, ITS IterioFoto: Henrik Sendelbach

Iterio tog fram trafiktekniska lösningar för trafikstyrning på den nya Sundsvallsbron och på nya E4:an vid AkzoNobels fabrik söder om Sundsvall.

Vid Sundsvallsbron har etablerats variabla hastigheter som används vid hög trafikbelastning eller vid höga vindstyrkor samt varningssystem för hinder, olyckor, vägarbete etc. Bron har också utrustats med ett omledningssystem för hantering av tillfällen då bron behöver stängas av för trafik.

På E4 söder om Sundsvall infördes ett automatiskt system för omledning av trafik vid detektering av farliga gasutsläpp.

Iterio ansvarar för tekniska specifikationer, förfrågningsunderlag och specialiststöd för vägrelaterad ITS under införandet. Vi granskar, testar och verifierar systemen innan de tas i drift. Iterio tog också farm hanteringsrutiner för trafikledning och anläggningsövervakning.

E4 Sundsvall – trafiktekniska ITS-lösningar

Updated on 2019-05-14T19:21:39+01:00, by Iterio.