E4 Rotebro

Över E4:an vid trafikplats Rotebro byggdes för länge sedan två broar över den järnväg som korsar trafikleden. Dessa broar är idag utslitna och måste bytas ut. Iterio har varit projektledare i projektet sedan starten 2009 och broarna förväntas öppna för trafik 2015.

De nya broarna blir bredare samtidigt som de anpassas för att klara E4:ans tunga trafik. Istället för att bygga en temporär bro som trafiken leds in på vid brobytet så byggs en bestående bro i temporärt läge som i ett slutskede skjuts till rätt läge. Brobygget sker parallellt med att vanlig trafik pågår. Projektsumman är 500 miljoner.

E4 Rotebro – Sveriges första miljöcertifierade broar

Projektet har nominerats till ett miljöpris med anledning av att projektet resulterar i Sveriges första miljöcertifierade vägbroar.

Iterio har Trafikverkets uppdrag att tillhandahålla projektledare med övergripande ansvar för samtliga entreprenader under hela projektets gång. 2014 har projektledarrollen istället övergått till att vara en biträdande projektledarroll med senior stöttning till Trafikverkets projektledare.

E4 Rotebro – Två nya järnvägsbroar

Updated on 2019-04-26T22:24:01+02:00, by Iterio.