Citybanan, Sveriges största infrastrukturprojekt

Foto: Trafikverket

Fram till 2017 pågår projekt Citybanan. När det är klart kommer Stockholms tågkapacitet att ha fördubblats.

En pendeltågstunnel byggs från Station Stockholm södra, via Odenplan till Tomteboda och i Årsta byggs en järnvägsbro. Investeringen ligger på 17 miljarder kronor, 2500 personer jobbar (som mest) med projektet och bygget ska under de kommande åren pågå utan att den dagliga tågtrafiken störs. Cirka 200 000 dokument och ritningar ingår i projektet, något som gör datasamordningen till en nyckelkompetens.

Delprojekt, ramar och spelregler för Citybanan

För Iterio innebär det att projektets ramar och ”spelregler” ska upprättas och följas. Bara i delprojekt Norr finns mer än 20 000 dokument som ska samordnas för att entreprenörer ska få korrekta handlingar som inte står i konflikt med andra, följer en given layout och innehåller rätt metadata.

Iterio arbetar också på övergripande nivå. De olika delprojekten ska föras samman, och projektledningen behöver stöd med datasamordning och projektadministration.

Läs mer om Citybanan hos Trafikverket

 

Citybanan – Sveriges största infrastrukturprojekt

Updated on 2014-09-17T13:40:32+02:00, by Iterio.