En ny detaljplan ska tas fram för fastigheterna Gustav 1 och Gunhild 5 i Spånga, Stockholms stad.  Syftet är att omvandla en del av Bromstens industriområde till en blandad stadsdel med bostäder, förskola och verksamheter.

Området har sedan 1950 – talet använts för en rad olika industriella verksamheter som har orsakat föroreningar i mark och grundvatten. I samarbete med fastighetsägarna, Fastpartner AB och Slättö Förvaltning AB, är Iterio ansvariga för att kartlägga föroreningssituationen i mark och grundvatten samt bedöma behovet av åtgärder i samband med den nya detaljplaneringen av området.

Bromstensstaden Etapp 2

Bromstensstaden Etapp 2 – förorenade områden

Updated on 2017-11-28T10:07:40+01:00, by Iterio.