BanaVäg Motala-Mjölby

Foto: Kerstin Ericsson, Trafikverket

BanaVäg i Väst innehöll både en ny väg och dubbelspår mellan Motala och Mjölby inklusive ny bro* över Motalaviken med syfte att förbättra säkerheten och framkomligheten på sträckan. Iterio har ansvarat för datasamordning och informationshantering.

Syftet med den nya vägen och järnvägen är att förenkla vardagen för de boende och stärka regionen. Projektet var initialt uppdelat i separata projekt för utbyggnaden av järnväg respektive väg. I samband med starten av vägentreprenaden slogs dessa projekt ihop med tillsättningen av en gemensam projektledning.

Datasamordning och informationshantering för BanaVäg Motala-Mjölby

Iterio ansvarade för datasamordningen inom vägdelen och var med från början för att strukturera informationshanteringen i samarbete med både beställaren och entreprenören. Vägbygget drevs som en totalentreprenad så fokus var att hitta väl fungerande arbetssätt för informationsutbyte mellan beställaren och entreprenören. Detta arbete resulterade i nya arbetssätt, strukturer och konfiguration av programvaror.

Byggstart var 2010 och invigningen skedde på hösten 2013

*Motalabron är en så kallad samverkansbro och byggd i stål och betong där man tar tillvara de båda materialens bästa egenskaper. Utformningen av bron är ett resultat av en arkitekttävling 2002.

Se Trafikverkets video om projektet

BanaVäg Motala–Mjölby – dubbelspår, ny väg och bro

Updated on 2019-05-08T14:48:47+02:00, by Iterio.