BanaVäg i Väst

Illustration: Sjögren Arkitekter AB

BanaVäg i Väst är ett av Sveriges största transportslagsövergripande projekt. Varje dygn passerar omkring 60 godståg på järnvägen, och cirka 30 000 fordon på vägen. Projektet innebär att transporter och kommunikation till och från Göteborg, likaväl som de samhällen som ligger längs sträckan, ska förbättras och trafiksäkerheten öka.

Eftersom projektet är transportslagsövergripande finns en rad ovanliga utmaningar. Bland annat är ett stort antal entreprenörer och konsulter upphandlade vilket innebär att stora mängder digitalt material ska samordnas. Schemat är tidpressat och utrymmet för misstag är minimalt.

BanaVäg i Väst – samordning, granskning och projektledning

Iterio anlitades för datasamordningen av Trafikverket redan från start. Det innebär att vi samordnar och granskar alla bygghandlingar, ansvarar för utbildning och support för programvarorna i projektet och att vi tar fram rutiner, checklistor och leveransplaner för fastställande av handlingarna i projektet. Dessutom stöttar vi projektledningen i arbetet med relationshandlingar och underlag för drift och underhåll.

Läs mer i Trafikverkets informationsblad om BanaVäg i Väst

BanaVäg i Väst – ny väg och dubbelspår Göteborg-Trollhättan

Updated on 2014-09-17T10:24:47+02:00, by Iterio.