Attraktiv resetjänst - underlättar kombinationsresor i Västsverige

Attraktiv resetjänst stödjer resenärer utmed de stora pendlingsstråken i Västsverige. Genom att underlätta kombinationsresor och skapa en högre andel kollektivtrafikresande blir resandet både enklare och mer hållbart.

Syftet med projektet är att informera om händelser och alternativ samt lediga parkeringsplatser och avgångstider via skyltar utmed huvudstråken. Vid byte till tåg/buss finns smarta pendelparkeringar, som upplevs som lättillgängliga, säkra, välkomnande och med tydlig information om hur man tar sig vidare.

Attraktiv resetjänst – koncept och samordning

Iterio samordnar projektet mellan Trafikkontoret Göteborg, Trafikverket och Västtrafik. Vi hjälper även till att ta fram koncept såväl som teknisk lösning samt att verifiera lösningarna.

Attraktiv resetjänst – kombinationsresor i Västsverige

Updated on 2014-09-17T11:34:39+02:00, by Iterio.