Per Persson ny på Geoteknik Stockholm

Per PerssonPer Persson började på avdelningen Geoteknik i Stockholm den 7 augusti.

Per är utbildad maskiningenjör på KTH och kommer närmast från Värmdö kommun där han jobbade som projektledare för utbyggnad av kommunens VA-nät. Dessförinnan jobbade han som CAD-ingenjör på WSP, främst i projekt för JM, SISAB, Stockholm vatten och Stockholm stad.

På Iterio kommer Per bland annat att jobba i Tvärförbindelsen Södertörn, en ca 20 km ny sträckning av väg mellan 73:an och E4.

Varmt välkommen till Iterio, Per!