Mikael Johansson ny på Geoteknik i Stockholm

Mikael Johansson

Mikael Johanson började på geoteknikavdelningen på Iterio den 8 januari.

Mikael är utbildad civilingenjör vid Luleå tekniska högskola och har ca 15 års erfarenhet som geotekniker. Mikael kommer närmast från WSP, där han jobbade som gruppchef och uppdragsledare/teknikstöd i projekt för bl.a Trafikverket och Stockholm stad. Som geotekniker med flera års erfarenhet som byggledare och teknikstöd inom geoteknik har Mikael god erfarenhet av de krav som ställs i byggskedet.

Mikaels erfarenhet som byggledare inom geoteknik ser vi som ett värdefullt tillskott till vår avdelning.

På Iterio kommer Mikael att jobba som uppdragsansvarig geotekniker i projekt för Stockholm stad samt teknikstöd för tunnelbanans gula linjen och byggstöd trafikplats Roslags Näsby.

Varmt välkommen till oss på Iterio, Mikael!