Iterio AB blir del av Multiconsult-gruppen

Multiconsult och Iterio firar

Konsultföretaget Iterio AB blir från och med 7 mars en del av norska Multiconsult ASA. Uppköpet stärker Multiconsults position och långsiktiga satsning in på den svenska marknaden.

Iterio AB är konsulter inom samhällsplanering och -byggande, med bland annat Trafikverket och några av Sveriges största kommuner som kunder.

– Vi är övertygade om att Multiconsult blir en trygg och bra industriell ägare. De är ett av de starkaste företagen i sin bransch, med en lång och robust historia i Norge. Vi ser nu fram emot en gemensam framtid in mot den svenska marknaden, där vi tillsammans ska vidareutveckla Multiconsults skandinaviska satsning. Uppköpet ger Iterio ökad finansiell styrka och långsiktig stabilitet. Samtidigt får vi möjlighet att erbjuda ett bredare tjänsteutbud ut mot våra kunder säger Jonas Jonsson, verkställande direktör på Iterio AB.

Naturlig utvidgning i skandinavisk satsning

Sedan tidigare har Multiconsult-gruppen närvaro i Sverige genom LINK arkitektur. Multiconsult är därmed på god väg i sin satsning att bli en skandinavisk koncern med ett internationellt nedslagsområde.

– Vi är stolta över att kunna hälsa Iterio AB välkommen in i Multiconsult-gruppen. Med sammanfallande värdesyn och företagskultur blir de en naturlig utvidgning av vår skandinaviska satsning. De har tung och värdefull kompetens inom geoteknik, miljö och trafik och har upparbetat en solid marknadsposition som vi ser fram emot att bygga vidare säger Øyvind Holtedahl, Koncernchef för Marknad, Strategi och Innovation på Multiconsult.

Om Multiconsult ASA

Multiconsult är ursprungligen ett norskt rådgivande ingenjörsföretag. Med rötter tillbaka till 1908 har företaget haft stark inverkan på Norges utveckling och ekonomiska tillväxt. Genom historien har Multiconsult vuxit till att bli en koncern som erbjuder rådgivning inom många områden; design, projektering, arkitektur, projektuppföljning, ledning, verifikation och kontroll – nationellt och internationellt.

www.multiconsult.no