Ingenjörsyrket – tråkigt och dåligt betalt?

Jonas Jonsson, VD Iterio
Tidningen Samhällsbyggaren har publicerat en artikel skriven av vår vd Jonas Jonsson, där han reflekterar över den ibland tråkiga uppfattningen av ingenjörsyrket som möjlig orsak till att det är ett bristyrke idag. Infrastrukturbranschen står inför en utmaning att locka nyexaminerade, där både utbildningsväsendet och arbetsgivare har ett stort ansvar att visa de möjligheter som faktiskt finns för ingenjörer.

Läs hela artikeln på Samhällsbyggaren.se