Emma Irvall ny på Iterio Datasamordning Göteborg

Emma Irvall, Iterio

Emma Irvall började på Iterio Datasamordning Göteborg den 20 mars.

Emma kommer närmast från Informer Svenska AB där hon arbetade som webbutvecklare och projektledare i 5 år. Hon utvecklade bland annat ett system för tidrapportering och projekthantering som används av flera stora aktörer i branschen inom projekt så som Västlänken och Förbifart Stockholm.
På Iterio kommer Emma att agera datasamordnare i projekt Västlänken och ansvara för hela projektets behörighetshantering. Utöver det kommer Emma även att avlasta Tobias Kronholm med Chaosutbildningar åt Trafikverket.

Välkommen till Iterio, Emma!