På Iterio Projektstöd arbetar vi med samhällsbyggnad och samhällsplanering. Vi finns med i projekt hela vägen från tidiga skeden till genomförandeskedet; från översiktsplaner, detaljplaner och förstudier till  projektering och produktion för infrastrukturprojekt.

Vi arbetar i många projekt där begreppet projektledning står för mer än en enstaka tjänst eller funktion. I dessa typer av projekt finns vi med som projektledande resurser i form av processledare, projektledare, projekteringsledare, projektingenjörer samt byggledare med fokus på miljöfrågor.

Många infrastrukturprojekt är underbemannade. Vi vill att kvalificerad spetskompetens ska användas på rätt sätt så därför erbjuder vi kompetent personal inom projektadministration, projektledning och ekonomi. Samtliga medarbetare har lång, gedigen erfarenhet från investeringsprojekt över hela Sverige.

På Iterio gillar vi att se till att kunskap förvaltas på rätt plats, vid rätt tidpunkt och på bästa sätt. Vi följer med genom hela projektet och bidrar till att rätt beslut fattas samt att en noggrann tidplan följs – varje dag.

Referensprojekt

Nyheter och karriär

Kontakta oss

Göteborg

Peter Wessel

peter.wessel@iterio.se
070-979 92 28

Stockholm300x200_magnus.ruuth

Magnus Ruuth

magnus.ruuth@iterio.se
070-979 92 59

Projektstöd

Updated on 2018-03-02T11:05:11+00:00, by Iterio.